Việt Nam phân lập chủng virus corona mới thành công sau 72 giờ

Video
Các nhà khoa học của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã "bắt" thành công virus corona trong phòng thí nghiệm sau 72 giờ.