Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho Pháp vào tìm kiếm

Video
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho hay “Việt Nam không phải là chủ nhân máy bay mất tích, nhưng nếu Pháp muốn vào hỗ trợ tìm kiếm và liên quan đến khu vực trách nhiệm của Việt Nam thì ta sẵn sàng tạo điều kiện cho bạn vào tham gia”.