Việt Nam tích cực tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Video
Đến 18h30 ngày 8/3, Việt Nam đã sử dụng 2 máy bay và 7 tàu tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích (2 máy bay đã trở về đất liền). Khoảng 16h30, một chiếc máy bay kháo sát của Việt Nam báo về trung tâm chỉ huy phát hiện một vệt như là dầu loang trên biển. Vệt này dài 20km, nằm ở toạ độ 0755N - 1031852E, trong vùng FIR của Việt Nam.