VKS đề nghị các mức án với dàn lãnh đạo sai phạm đất đai ở Đồng Tâm

Video
Trong số 14 bị cáo, đại diện VKSND đề nghị cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm án cao nhất 7-8 năm tù, người thấp nhất 18 - 24 tháng tù treo là cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, 62 tuổi.