Vợ chồng ông chủ Trung Nguyên hòa giải lần cuối: Kết quả thế nào?

Video
Sáng 14/8, Vợ chồng ông chủ Trung Nguyên hòa giải lần cuối trước khi phiên tòa được mở vào tháng 9 tới, cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và bà Thảo tiếp tục vắng mặt.