Vỡ cửa xả đáy hồ thải ở Lào Cai

Video
Ngày 17/1, xảy ra sự cố vỡ cửa xả đáy tại hồ thải nhà máy Bắc Nhạc Sơn, nhấn chìm hàng chục ha hoa màu của nông dân xã Đồng Tuyển.

VIDEO MỚI NHẤT