Vờ mua trà sữa, thanh niên trộm xe trong một phút

Video
Đợi lúc nhân viên của quán không chú ý, tên trộm lập tức nhảy lên xe, rồ ga phóng đi.