Voi cái hung hăng cướp con non vừa mới sinh của đồng loại

Video
Voi cái mồ côi chiếm được con non sau khi đánh bại voi mẹ, nhưng hành động này có thể dẫn tới hậu quả xấu vì nó không có sữa.

VIDEO MỚI NHẤT