Voi dần biến mất

Video
Hai năm con voi nhà mang bầu, Y Vinh dõi theo, chăm sóc nó từng ngày nhưng lúc voi đẻ, anh phải chứng kiến kết quả không như mong muốn.