Voi giải vây cho mẹ con báo hoa mai khỏi đàn linh cẩu

Video
Con voi to lớn chạy tới xua đuổi bầy linh cẩu dưới gốc cây, vô tình giúp báo hoa mai an toàn.
Xem thêm