Voi mẹ giải cứu con thoát khỏi hố bùn

Video
Voi con mới sinh được vài ngày không may tụt xuống hố bùn và không thể thoát ra. Voi mẹ cùng cả đàn phải hỗ trợ bằng nhiều cách mới cứu được con.