Vòi rồng cao hàng trăm mét trên biển

Video
Những hình ảnh về vòi rồng càn quét mặt biển