Vòi rồng cao hàng trăm mét trên biển Phú Quốc

Video
Dưới đám mây đen bao trùm cả bầu trời, đột nhiên xuất hiện một luồng xoáy trắng giữa biển.