Vòi rồng cao hàng trăm mét trên biển Phú Quốc

Video
Dưới đám mây đen bao trùm cả bầu trời, đột nhiên xuất hiện một luồng xoáy trắng giữa biển.

VIDEO MỚI NHẤT