Vòi rồng lửa siêu hiếm quét qua trang trại ở Brazil

Video
Những người nông dân đã mất hai giờ để dập lửa sau khi vòi rồng lửa tấn công vào các trang trại ở Santa Helena de Goias, Brazil, hôm 13/9.