Vòi rồng trên mặt nước ở Italy

Video
Hai cây nước (waterspout) trắng xóa và xoay tít xuất hiện ngoài khơi bờ biển thuộc vùng Liguria, phía bắc Italy. Không gây tàn phá như lốc xoáy trên mặt đất, nhưng có thể ảnh hưởng đến tàu thuyền nếu đi vào gần bờ.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT