'Vũ khí công nghệ' giúp dẹp loạn xe khách vi phạm

Video
Các hệ thống camera phạt nguội được lắp đặt trước cổng bến xe đã trở thành 'vũ khí công nghệ' giúp dẹp loạn xe khách vi phạm.