Vũ khí khủng bố được mang vào Pháp như thế nào?

Video
Pháp là quốc gia có quy định về việc sở hữu vũ khí rất chặt chẽ. Vậy những kẻ tấn công khủng bố Paris đêm 13/11 vừa qua, cướp đi sinh mạng của ít nhất 129 người, đã lấy vũ khí sát thương ở đâu?