Vùng đất dễ bị xói mòn nhất trên Trái Đất

Video
Cao nguyên Hoàng Thổ được tạo nên do sự tích tụ của bụi gió thổi nên rất dễ bị xói mòn dưới tác động của gió và nước.