Vùng đất thiêng của Phật giáo với 10.000 đền, chùa

Video
Bagan (Myanmar) nổi tiếng với số lượng đền, chùa khổng lồ dù đã sụt giảm rất nhiều sau hàng nghìn năm.