Vườn đào hơn 200 tuổi ở nước Mỹ

Video
Gia đình Tom Holtzhauser đã trồng đào từ năm 1771 với hơn 30 giống quả cung cấp cho toàn nước Mỹ.

VIDEO MỚI NHẤT