Vườn quất lộc bình cao 3 mét của lão nông Hưng Yên

Video
Sau 5 năm ươm trồng, uốn nắn và gò vào dáng, lần đầu tiên ông Nguyễn Chung Thành đã có vườn quất kiểu lộc bình cao hơn 3 mét.

VIDEO MỚI NHẤT