Vườn rau sạch chỉ một mét vuông ở Sài Gòn

Video
Vườn rau chỉ 1 m2, sử dụng hệ thống tưới nước và bón phân tự động giúp người sử dụng không tốn nhiều thời gian chăm sóc.