Vườn thú Anh tổ chức Halloween cho động vật

Video
Các con thú từ báo, gấu đến rái cá hay rùa cạn phải đều phải tìm cách lấy thức ăn được giấu trong những quả bí ngô.