Vương quốc đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2020

Video
Bhutan, quốc gia nằm trên dãy núi Himalaya, đứng đầu danh sách những miền đất tuyệt vời nhất để ghé thăm vào năm 2020.