Vượt ẩu cạnh xe container, người đi xe máy bị cán tử vong

Video
Xe máy vượt ẩu cùng chiều xe container thì phát hiện có xe ngược chiều phía trước, liền đánh lái để tránh, hậu quả bị xe container cán qua.