Vượt cổng trời vào nơi từng là “thủ phủ ma túy”

Video
Tính đến năm 2012 La Pán Tẩn, một xã thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái mới thực sự sạch bóng thuốc phiện. Thay cho "bóng ma" thuốc phiện là những cánh đồng ruộng bậc thang đẹp đến nao lòng.
Xem thêm