Vượt sóng tiếp cận giàn khoan trái phép Hải Dương 981 - Phần 3

Video
Clip: Cận cảnh tàu chấp phát Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm va, xịt vòi rồng