Vượt xe đám cưới, xế hộp bị xe ben đâm toác đầu

Video
Một đoàn xe đám cưới dàn hàng trên đường, do bị khuất tầm nhìn chiếc xế hộp phía sau xe hoa vượt lên bị chiếc xe ben đi ngược chiều đâm trực diện, nát bét phần đầu.