WHO khuyến cáo chỉ nên sử dụng ống thổi nồng độ cồn một lần

Video
Trưởng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo cảnh sát giao thông chỉ sử dụng một ống thổi nồng độ cồn mới cho mỗi người được kiểm tra để tránh lây nhiễm chéo.