VIDEO: 170 ngàn cảnh sát, binh lính Brazil bảo vệ World Cup

World Cup 2014
Khoảng 170.000 nhân viên cảnh sát và binh lính sẽ được triển khai trên khắp Brazil cho World Cup 2014. Quân đội sẽ can thiệp nếu cần thiết.