Xã hội đen đập phá đại lý xe hơi

Video
Khoảng 20 người vác gậy ùa tới như đàn kiến vỡ tổ, thẳng tay phang vào kính chắn gió của những chiếc xe mới koóng cũng như tất cả những gì có thể đập vỡ.
Xem thêm