10 nội dung hỗ trợ, bồi thường người dân Thủ Thiêm

Xã hội
Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 thông báo ngắn gọn 10 nội dung thành phố xem xét hỗ trợ, bồi thường người dân Thủ Thiêm.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT