15 ngày khủng hoảng nước sông Đà nhiễm dầu thải

Xã hội
Hai tuần nước sông Đà nhiễm dầu thải đẩy hàng trăm nghìn hộ dân ở Hà Nội vào cảnh thiếu nước sạch, cho đến 22/10, chính quyền công bố nước có thể dùng để ăn, uống.