DMCA.com Protection Status

19 phường ở TP HCM được đề xuất sáp nhập như thế nào

Xã hội
Sở Nội vụ TP HCM đề xuất có 8 trường hợp nhập hai phường thành một, và một trường hợp nhập ba phường thành một phường mới.