4 bảo tháp lớn nhất Việt Nam trong ngôi chùa ở Sài Gòn

Xã hội
Pháp viện Minh Đăng Quang (quận 2, TP HCM) được xây dựng với 4 bảo tháp cao từ 37 đến 49 m, bên trong chứa kinh Phật bằng nhiều thứ tiếng.