40 bác sĩ, điều dưỡng Huế xuất quân chi viện Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Xã hội
Sáng 10/8, tại Huế đã diễn ra lễ xuất quân tình nguyện chi viện cho Đà Nẵng thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, với lực lượng gồm 40 bác sĩ và điều dưỡng viên hiện công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn TT-Huế.
Xem thêm