7 tiện ích ứng dụng “TimBuyt” cho hành khách

Xã hội
Với ứng dụng “TimBuyt” được Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) ra mắt sáng 14/9, từ nay việc tìm, đi xe buýt dễ dàng như đi taxi hay “xe ôm” công nghệ. Có 7 tiện ích cơ bản mà ứng dụng “TimBuyt” đang cung cấp, hỗ trợ, hành khach đi xe buýt kể cả buýt nhanh BRT cần lưu ý để sử dụng.
Xem thêm