700 người trắng đêm đắp cát ở Chương Mỹ, đê sông Bùi liệu đã an toàn?

Xã hội
Tính đến 0 giờ ngày 31/7 nước trên sông Bùi tại Chương Mỹ, Hà Nội đã bắt đầu rút chậm. Áp lực lên đê tạm thời đã được giải tỏa, tuy nhiên tình trạng ngập úng sẽ vẫn còn kéo dài.

VIDEO MỚI NHẤT