Ấn Độ nóng đến mức hàng nghìn người phải bỏ nhà

Xã hội
Nhiều vùng ở Ấn Độ có nhiệt độ trên 50 độ C, khiến người dân phải bỏ nhà cửa, làng mạc để đi tìm nước uống và nơi tránh nóng.