Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội

Xã hội
Với đa số phiếu tán thành, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân vừa chính thức trở thành Chủ tịch mới của Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm