Ba thay mái tôn đi, vài bữa xuất ngũ có tiền con trả nợ cho

Xã hội
"Cách đây mấy bữa nó điện về nói ba già rồi đừng đi làm thợ nề nữa, cực quá. Ba thay mái tôn đi kẻo mưa bão, khi xuất ngũ có tiền trợ cấp con trả nợ cho..." ông Lê Đình Huấn nấc nghẹn.
Xem thêm