DMCA.com Protection Status

Bắc ròng rọc giải cứu hơn 100 công nhân thủy điện Đăk Mi 2

Xã hội
50 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 đã được đưa qua sông bằng cáp treo. Dự kiến đến tối, lực lượng chức năng sẽ đưa ra ngoài khoảng 100 công nhân.