Bãi đỗ xe nghiêng 30 độ tại Trung Quốc

Xã hội
Giải pháp nâng xe nghiêng 30 độ, bãi đỗ xe tại Trùng Khánh có thể xếp được hai xe vào một vị trí đỗ.
Xem thêm