Bản tin 20H: Quay cuồng, ảo tưởng vì nước 'bùa ngải'

Xã hội
Nước màu đỏ của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” như một dạng bùa ngải, uống vào khiến người ta quay cuồng, ảo tưởng.
Xem thêm