Bản tin 8H: Cháu chắt đề huề, cụ ông 85 tuổi quyết học xong thạc sĩ

Xã hội
Cháu chắt đề huề, cụ ông 85 tuổi ở Đà Nẵng vẫn quyết học thạc sĩ và thu được thành quả sau 3 năm “dùi mài kinh sử”.
Xem thêm