Bản tin 8H: Ô tô 4 chỗ chặn đầu xe tải giữa cầu để ‘nói chuyện’

Xã hội
Bất chấp đang ở trên cầu đông đúc phương tiện, xe ô tô 4 chỗ vẫn quyết ép xe tải dừng giữa đường để “nói chuyện” cho ra lẽ.
Xem thêm