Bão số 13 diễn biến phức tạp, hướng vào miền Trung

Xã hội
Hướng di chuyển của cơn bão số 13 được dự báo phức tạp. Bão có khả năng đổi hướng, nhắm vào các tỉnh miền Trung.
Xem thêm