Bão số 16 sắp đổ bộ, Vũng Tàu ngưng nhận khách lưu trú

Xã hội
Để phòng chống bão số 16 (Tembin), thành phố Vũng Tàu ngưng tiếp nhận khách du lịch, các giàn khoan tiếp tục sơ tán người vào đất liền, tạm dừng các hoạt động giải trí ven biển.
Xem thêm