Bão số 9 tiệm cận, gió mưa quần thảo đảo Lý Sơn

Xã hội
Đến khoảng 22h ngày (27/10), bão số 9 áp sát huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Gió mạnh kèm mưa rất lớn quần thảo trên đảo tiền tiêu. Những con sóng biển dâng cao đến 6m liên tục dội vào bờ rất khủng khiếp.