Bão tan, cảnh báo mưa rất lớn ở nhiều nơi

Xã hội
Bão số 5 đã tan nhưng hoàn lưu của bão vẫn tiếp tục gây mưa cho các Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của gió mùa tây nam.